Tel: +90 422 212 27 29 | +90 422 212 12 05
Sosyal Medya:
Çağımızda, hızla gelişen teknolojiler sonucunda küçülen dünyamızda her alanda yapılacak yatırımların “İNSAN” odaklı olması gerektiğine, hayatta kalabilmenin bir genel prensibi olarak fark yaratmanın ve faaliyet gösterdiği tüm alanlarda vizyon sahibi bir kuruluş olarak belirleyici olmanın gerekliliğine inanarak 1993 yılında kurulan “TUĞRASAN ŞİRKETLER GURUBU” bu tarihten itibaren pek çok farklı sektörde yatırım ve hizmetlerini sürdürmektedir.

Ortaya koyduğu tüm yatırım projelerini hayata geçirirken müşteri odaklı ve sürdürülebilir gelişimi hedef alan yaklaşımlarından vaz geçmeyen yönetim anlayışımız gurubumuza hak ettiği başarıyı sağlamıştır. Tuğrasan Şirketler Grubu, Türkiye’ye değer katan ve bölgesel ekonomiye yön veren büyük projelerin yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle eğitim, çevre, kültür, sanat ve sağlık alanlarında yürütülen çalışmalara destek vermektedir. Grubumuzun kurulduğu günden beri öncelikli amaçlarımızdan birisi istihdamı artırmak olmuştur.

Tuğrasan  Şirketler Grubu  yönetimi olarak, çalışanlarımızla gurur duyar, onların da gurur duydukları  bir çalışma ortamını geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Değişime ve gelişime açık, ekip ruhuna, yaratıcılığa ve çağdaş vizyona değer veren keyifle çalışan, keyifle hizmet eden bir ekip olarak yola çıktık.

Grubumuz; faaliyet gösterdiği sektörlerde yaptıkları ile farklılık yaratan, sürekli yatırımlar yaparak yenilikçi vizyonuyla, sektörde lider bir marka ve tercih edilen bir grup olarak çalışmalarına devam etmektedir. Grubumuz başarısını müşteri odaklılık ve sürdürülebilir gelişimi hedef alma yaklaşımı ile elde etmiştir.

VİZYONUMUZ

Tuğrasan Şirketler Grubu’nun vizyonu, faaliyet gösterdiği sektörlerde örnek olmak, liderliği yakalamak. Grubumuz başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürecek, uzun vadede kurum ve marka imajı yerleşmiş ulular arası bir isim olmaktır.

MİSYONUMUZ

Tuğrasan Şirketler Grubu’nun misyonu‚ müşterilerimiz için yüksek kalite standartlarını baz alarak üretmektir. Grubumuz bu misyonu yerine getirirken‚ müşteri memnuniyetini esas alır. İleri teknolojiyi ve kalifiye insan gücünü kullanır. Çevreye karşı duyarlıdır. Değişen makro çevre koşullarına uyum sağlayabilmek için kendisini sürekli olarak yeniler ve “önce insan” düsturunu çalışanlarıyla, projelerindeki paydaşlarıyla, dağıtım kanalıyla ve tüketicisiyle bütünleşerek sonsuza dek yaşatmayı hedefler.
DEĞERLERİMİZ

 • Müşteri odaklılık
 • Çalışana değer ve performansa önem vermek 
 • Başarılar ve başarısızlıklar   için sorumluluk üstlenmek
 • Adil ve saygılı bir kurum olmak
 • Açık, içten ve zamanında geri bildirim  vermek, almak.
 • Anlaşmazlıkları yapıcı bir şekilde yönetmek 
 • Tüm paydaşlarımız için değer yaratmak 
 • Sürekli iyileştirmeyi felsefe edinmek

 • Tuğrasan Şirketler Grubu olarak liderliğe
  inanır ve yöneticilerimizden şunları bekleriz;

 • Açıklık getirmek, yön göstermek
 • Stratejik düşünmek ve hareket etmek
 • Performansı talep ve takdir etmek
 • Çalışanı geliştirerek ve yetiştirerek çalışılabilirliği güvence altına almak
 • Güçlü ve çeşitlilik içeren bir yetenek havuzu oluşturmak
 • Örnek olmak
 • Yasalara, kurallara ve iyi iş etiğine uyumlu olmak
 • Başkalarına güvenmek ve güven dolu ilişkiler kurmak
 • Dürüst ve güvenilir olmak
 • Dikkatle dinlemek ve uygun bir iletişim sağlamak
 • Sürdürülebilirliği güvence altına almak
 • İnsanlara, güvenliğe ve çevreye özen göstermek
 • Değişimi etkin bir şekilde yönetmek
 • Geleceğin eğilim ve gereksinimlerine uyum sağlamak için hazırlıklı olmak
 • Müşteri odaklı düşünmek ve harekete geçmek
 • Fırsatları araştırmak ve hesaplanabilir risk almak
 • Açık görüşlü olmak  
 • Yaşam boyunca öğrenmeye açık olmak
 • Kaynakları akıllıca yönetmek
 • Değer yaratan faaliyetlere odaklanmak
 • İşleri basit ve verimli şekilde yapmak
 • Uygun maliyet, hız ve kalitede iş yapmak
 • Tutarlı uygulama için sorumluluk üstlenmek
 • İyi karar verme süreçlerini hızlandırmak
 • Daha iyi çözüm bulmak için ortaklaşa çalışmak