Tel: +90 422 212 27 29 | +90 422 212 12 05
Sosyal Medya:


TUĞRASAN GRUP İNSAN KAYNAKLARI’NIN AMACI

Grubumuz işe yüreğini koyan elemanların çalışmasına katkıda bulunarak, kaliteli, gelişen, güler yüzlü hizmet anlayışının, tüm çalışanlarca benimsendiği bir kurum kültürü yaratmaktır.


PERSONEL SEÇME ve YERLEŞTİRME

Bu süreç mevcut personel ihtiyacının tespiti, bu ihtiyacın uygun yollar ve araçlarla duyurulması, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi, görüşmelerin yapılması ve uygun adayların işe yerleştirilmesini içerir. Sürecin temelinde belirlenmiş, “Mesleki, Temel, Yönetsel ve Fonksiyonel Yetkinlikler” bulunmaktadır.


EĞİTİM ve GELİŞİM

Bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüzde konumu ve işi ne olursa olsun tüm kişilerin ve kuruluşların eğitim ve gelişme ihtiyaçları vardır. Bu sürecin bir amacı da çalışanların hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazanmasıdır. Eğitim bir yatırımdır. Bu yatırımın şirket içinde geri dönüşü ancak eğitim ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi ve doğru eğitim programları ile olur.

Tuğrasan Grup çalışanının eğitimi ve sürekli gelişiminin önemli bir ticari öncelik ve rekabet kriteri olduğunu, hizmet kalitesi ve devamlılığı sağladığını inanıyoruz. Hangi pozisyonda çalışırsa çalışsın grubumuza katılan kişi, eğitimleri için kurumsal ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayan yapılandırılmış bir yaklaşımla karşılaşır. Bu, eğitimler (Oryantasyon Eğitimleri, Sözleşme Aşinalığı ile Sağlık, Güvenlik ve Çevre, Gıda Güvenliği, İş Güvenliği, Müşteriyi Koruma vs. konuları içeren Tuğrasan ve müşteriye özel politikalar ve prosedürler), kişisel gelişime yönelik eğitimlerdir.


PERFORMANS YÖNETİMİ

Tuğrasan Grup Performans değerlendirme sistemi tüm personelin iş verimliliğini, kurum için yarattığı katma değeri, kurumsal kimlik ve kurallara uyumunu doğru değerlendirebilmek olduğu kadar, çalışanların işten ve kurumdan beklentilerini ölçmek, kariyer hedeflerini ve eğitim ihtiyaçlarını saptamak, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişim ve anlayışı güçlendirmektir.

Performans değerlendirme, şirkette görevi ne olursa olsun bireylerin çalışmalarını, etkinliklerini, eksiklerini, yeterliliklerini, çabalarını ve yetersizliklerini kısacası tüm yönleri ile gözden geçirilmesidir. Kişilerin gerek kendi kendilerini değerlendirmeleri, gerekse üstleri tarafından değerlendirmeleri rollerinin gereklerini ne düzeyde yerine getirdiklerini görmek bakımından önemlidir. Özet olarak performans değerlendirme çalışanın tanımlanmış olan görevlerini belirli zaman dilimi içinde gerçekleştirme düzeyinin belirlenmesidir. Sonuçları kariyer planlarının hazırlanması, ücretinin artmasında, görevinin değiştirilmesinde, işinin zenginleştirilmesinde ve eğitim ihtiyaçlarının saptanmasında kullanılır.KARİYER YÖNETİMİ

Kariyer yönetimi, kişinin şirket içindeki rolü itibari ile teri etme olanaklarının hazırlanması, uygun kişilerin uygun statülere doğru yönlendirilmesi, gerekli hazırlıkların yapılmasını içerir. Performans değerlendirme sonuçları, kişinin iş başarıları, ilişkileri ile ilgili sonuçları içerdiği için kariyer planlama arcı olarak kullanılır. Kariyer yönetimi iyi yapıldığı kurumlarda kişiler bir çalışanın mevcut bulunduğu durumun farkında olması, kendisi için bir sonraki adımda neyin olduğunu bilmesi, iş geleceğini öngörmesi, kendini geleceğe hazırlaması açısından yararlı bir uygulamadır.


ÜCRET YÖNETİMİ

Tuğrasan Grup da ücret politikamız; temel olarak, işin gerektirdiği ve kişilerin sahip olduğu yetkinlikleri, iş bazında sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübelerini esas alan, "yüksek performansı ödüllendirmeyi" hedefleyen, adil ve rekabetçi bir sisteme dayanmaktadır. Çalışanlarımızın ücretleri; şirket içi denge, bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, piyasada hedeflediğimiz konumlanma ve ekonomik göstergeler doğrultusunda, her yıl aralık ayında değerlendirilip güncellenmektedir.


MOTİVASYON

Çalışanların işlerinde başarılı olmasının temelinde işlerini severek yapmaları ve mutlu olmaları yatar. Bunun onların motivasyon düzeyiyle ilgisi vardır. Motivasyon, çalışanların şirketin genel amaçlarına uyum düzeyi ve buna bağlılık, biz ruhunun oluşması gibi sonuçlara yol açmaktadır. Tuğrasan Grup olarak personelimize yönelik sosyal ve kültürel aktivitelerimizi planlar ve hayata geçirilmesini sağlar. Her yıl geleneksel düzenlediğimiz pikniklerimiz, Ayın Elemanı Seçimlerimiz ve Ödüllerimiz, Odak Grup Çalışmalarımız, Personel Aktivitelerimiz gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarımızdandır.